2019 1 Číslo 1

 • Stanovení kritických míst ve výuce fyziky na ZŠ na základě multikriteriálního přístupu a možnosti jejich překonání PDF (1240 kB)
  Jiří Kohout, Marie Mollerová, Pavel Masopust, Lukáš Feřt
 • Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – identifikovaná kritická místa a jejich příčiny PDF (2383 kB)
  Markéta Pluháčková, Václav Duffek, Václav Stacke, Pavel Mentlík
 • Jak eliminovat kritická místa počátečního chemického vzdělávání – příklady témat „Složení roztoků“ a „Názvosloví solí“ PDF (1068 kB)
  Jiří Rychtera, Milan Šmídl, Martin Bílek
 • Kritická místa ve výuce přírodopisu – jejich identifikace a příčiny PDF (729 kB)
  Petra Vágnerová, Lenka Benediktová, Jiří Kout

2019 2 Číslo 2

 • Školské podvádzanie z pohľadu učiteľov – pilotné výskumné šetrenie PDF (211 kB)
  Ján Bajtoš, Jarmila Honzíková
 • Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit PDF (1940 kB)
  Radka Marta Dvořáková, Zuzana Schierová
 • Zpracování tématu organokovové sloučeniny v českých učebnicích PDF (746 kB)
  František Houser, Helena Klímová, Petr Adolf Skřehot
 • Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda PDF (810 kB)
  Silvie Svobodová