Arnica 01 web Page 01 small Číslo 1

 • Úvodní slovo šéfredaktora, obsah, pokyny pro autory PDF (4430 kB)
  Michal Mergl
 • Možnosti pochopení pojmu nekonečno u budoucích učitelů
  prvního stupně základní školy PDF (809 kB)
  Jaroslav Beránek

 • Problematika vymezování a koncipování učiva přírodopisu
  v kurikulárních dokumentech základní školy z vývojového
  hlediska PDF (708 kB)
  Ladislav Podroužek

 • Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole,
  subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské
  tvořivosti PDF (1229 kB)
  Jarmila Honzíková

 • Paradoxy tvorby a jejich uplatnění ve výuce matematiky PDF (643 kB)
  Bernard Sarrazy, překlad Michaela Kaslová
   

Arnica 02 web Page 01 small2 Číslo 2

 • Úvodní slovo šéfredaktora, obsah, pokyny pro autory PDF (5269 kB)
  Michal Mergl

 • Bezpečně s internetem na základní škole PDF (551 kB)
  Miroslava Huclová, Václav Vrbík

 • Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech
  a půdě v naší primární škole PDF (879 kB)
  Ladislav Podroužek

 • Užití metod sexuální výchovy z pohledu historie a současnosti
  českého školství PDF (620 kB)
  Miluše Rašková

 • Biologická exkurze pro základní a střední školy:
  Invazní druhy měkkýšů v ČR PDF (1555 kB)
  Michal Mergl