2018 1 Číslo 1

 

 • Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: kritická místa na cestě do školy a ze školy PDF (637 kB)
  Tomáš Janík
 • Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty − konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd PDF (1000 kB)
  Pavel Mentlík, Jan Slavík, Jana Coufalová
 • Didaktika – Člověk a příroda A: Synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole PDF (2000 kB)
  Klára Vočadlová, Pavel Mentlík
 • Kritická místa ve výuce fyziky na ZŠ – úvod do problematiky a možnosti výzkumu PDF (331 kB)
  Jiří Kohout, Marie Mollerová, Pavel Masopust, Lukáš Feřt, Ota Kéhar, Jan Slavík
 • Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice?  PDF (3000 kB)
  Jiří Rychtera, Martin Bílek, Iveta Bártová, Kateřina Chroustová, Radovan Sloup, Milan Šmídl, Veronika Machková, Jitka Štrofová, Karel Kolář, Olga Kesnerová Řádková
 • Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování  PDF (786 kB)
  Václav Duffek, Markéta Pluháčková, Václav Stacke
 • Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole PDF (183 kB)
  Petra Vágnerová, Lenka Benediktová, Jiří kout

2018 2 Číslo 2

 

 • Jak žáci hodnotí hospodářské mapy ve školních atlasech PDF (1 052 kB)
  Petr Trahorsch
 • Lze žákům zeměpisu pomoci k lepším výkonům změnou řazení testových úloh? – případová studie na studentech Lauderových škol  PDF (339 kB)
  Václav Stacke, Klára Vočadlová, Radek Reichert
 • CRISPR: Nová kapitola do učebnic biologie pro střední školy PDF (2 338 kB)
  Jaroslav Pavelka