Snmek obrazovky 2023 11 08 v194616 Číslo 1

 • Kritická místa kurikula ve výuce přírodopisu a biologie pohledem studentů učitelství PDF (809 kB)
  Lukáš Rokos
 • Možnosti a limity využití muzejních expozic ve výuce z perspektivy učitelů chemie základních škol a gymnázií v Olomouckém kraji PDF (236 kB)
  Lenka Rybáriková, Martin Bílek
 • Rozbor učiva obecné chemie na základní škole – propojení opěrných a nově vytvářených pojmů PDF (247 kB)
  Barbora Valová, Hana Cídlová
 • Pohled učitelů na realizaci výuky elektrochemie na střední škole s podporou simulací PDF (361 kB)
  Hana Henychová, Veronika Machková
 • Antibiotika a jejich výroba ve výuce chemie na základní škole PDF (611 kB)
  Markéta Večeřová, Václav Richtr
 • Environmentálna problematika a trvalá udržateľnosť vo vzdelávaní chémie: Výskumný zámer dizertačnej práce PDF (159 kB)
  Jana Urbanová, Katarína Kotuľáková
 • MoleGraph aneb jak postavit školní měřicí systém svépomocí PDF (548 kB)
  Tomáš Feltl, Petr Šmejkal
 • Tuky ve výuce chemie – východiska k inovaci kurikula na základní škole PDF (111 kB)
  Monika Pelikánová, Martin Bílek, Milan Šmídl

Snmek obrazovky 2024 02 27 v200002 Číslo 2

 • Využití Wordu a screen-readeru při studiu jazyků u prakticky a úplně nevidomých PDF (158 kB)
  Jaromír Tichý, Václav Vrbík, Vladimíra Lovasová
 • Výchova k zdraviu v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov pre predprimárne vzdelávanie z pohľadu študentov PDF (722 kB)
  Zuzana Fečiková
 • Představy žáků základních škol o vnitřní stavbě lidské hlavy PDF (612 kB)
  Romana Adámková, Milan Kubiatko