Arnica 2012 1 2 web small Issue No. 1 - 2

 • Instruction of Chief Editor, Table of Contents, Instructions for Authors PDF (329 kB)
  Michal Mergl

 • Snadno určitelné choroše vhodné pro demonstraci
  na biologických exkurzích PDF (6230 kB)
  Jirí Kout

 • Metody izolace a kultivace sinic a řas pro potřeby výuky
  na základních a středních školách PDF (419 kB)
  Veronika Kaufnerová

 • Hlediska tvorby výukových počítačových simulačních modelů
  PDF (408 kB)
  Petr Michalík

 • Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice
  pro výuku hardware PDF (2846 kB)
  Tomáš Jakeš