Arnica 2012 1 2 web small Issue No. 1 - 2

 • Instruction of Chief Editor, Table of Contents, Instructions for Authors PDF (395 kB)
  Michal Mergl

 • Specifika přírodovědného vzdělávání v primární škole
  se zřetelem k projektové a kooperativní výuce PDF (752 kB)
  Dagmar Čábalová, Ladislav Podroužek

 • Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy PDF(1079 kB)
  Veronika Kaufnerová, Petra Vágnerová

 • Doporučení pro mikroskopická cvičení z hub na základních
  a středních školách PDF (4830 kB)
  Jiří Kout

 • Riešenie reálnych problémov bežného života vo vyučovaní
  prírodovedných predmetov PDF (921 kB)
  Renata Bellová, Danica Melicherčíková

 • Ontogenéza slnečnice ročnej na praktických cvičeniach
  z biológie na stredných školách PDF (2023 kB)
  Svetlana Gáperová, Simona Michalčinová, Ján Gáper

 • Biologie všedního dne PDF (261 kB)
  Zdeňka Chocholoušková, Veronika Kaufnerová, Pavel Vlach