Seznam literatury musí obsahovat všechny citace uvedené v textu a opačně na všechny citace v seznamu literatury musí být odkazovány v textu. Citace jsou řazené abecedně podle příjmení autorů (resp. primární odpovědnosti díla) v závislosti na hlavním jazyce článku. Citace jsou uváděny podle norem ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 a dále uvedeného vzoru. Tituly prací jsou uvedené v jazyce, ve kterém byly publikovány, včetně původní diakritiky. Jiný než uvedený vzor citací není přípustný.

Příklady citací:

Kniha:

  • Cassidy, T. 1997. Environmental Psychology : Behaviour and Experience in Context. Psychology Press, Hove. 282 pp.
  • Pasch, M. et al. 2005. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha. 416 pp.
  • Rauner, K., Havel, V. & Randa, M. 2007. Fyzika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň. 136 pp.

Článek z periodika:

  • Bitnerová, H., Fuchs, E. & Pech, P. 2009. On introduction of quadratic function by computer at school. South Bohemia Mathematical Letters 17(1): 51–60.
  • Průcha, J. 2003. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. Pedagogika 53(3): 287–299.
  • Uzzel, D. L. 2000. The psycho-spatial dimensions of global environmental problems. Journal of Environmental Psychology 20: 307–318.

Článek ze sborníku, kapitola z knihy:

  • Kraitr, M., Richtr, V., Sirotek, V., Štrofová, J. & Nápravník, V. 2008. Disposal of old environmental loads caused by chemical processes at chemistry teaching. InResearch in didactics of the sciences. Pedagogical University, Kraków: 29–30.
  • Stanisstreet, M. & Boyes, E. 2000. Benefits of Quantitative Empirical Studies for Environmental Education. In Bayerhuber, H., Mayer, J. (eds.). Empirical Research on Environmental Education in Europe. Waxmann, Münster: 39–51.

Elektronický dokument:

  • Krajhanzl, J. et al. 2007. Děti a příroda: prožívání a zkušenosti [online]. Krajhanzl, J. (ed.). Český portál ekopsychologie, Empirie, Výzkumné studie [cit. 20. 10. 2009]. Dostupné na WWW: <http://www.vztahkprirode.cz/>.
  • UNESCO. 2005. Teaching and Learning for a Sustainable Future [online]. United Nations Decade of Education for Sustainable Development, UNESCO [cit. 17. 9. 2009]. Dostupné na WWW: <www.unesco.org/education/tlsf/>.